Học LẬP TRÌNH RESTFUL WEBSERVICE Chỉ Trong 6 Tuần

Share bài viết hay:

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với Web API Restful, giúp bạn nắm rõ cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver,và có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với Web API Restful, học viên có thể dễ dàng tương tác từ Di động Android, Desktop (Winform, Java Swing), JavaScript, AngularJS tới Webservice, có thể khai thác được Microsoft SQL Server cũng như Visual Studio hiệu quả và xin việc làm Backend cho Di động

Khóa họ̣c còn sử dụng những công cụ Framework mới nhất, tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C#, LINQ to SQL, cung cấp những kiến thức lập trình .net Webservice,cung cấp cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver, cách thức cài đặt Webservice, cách thức tương tác dữ liệu từ Di động Android, Desktop (Winform, Java swing), JavaScript, AngularJS tới .net Webservicce

Ngoài ra bạn còn học được một kỹ năng mới để bạn có thể phát triển sau này, nghành lập trình là một nghành phát triển của tương lai.

Bạn sẽ học được gì?

 • Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net Webservice
 • Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server
 • Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice
 • Kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop application, javaScript, AngularJS với Webservice

Đối tượng đào tạo

 • Bất cứ ai muốn học lập trình Backend cho ứng dụng di động, desktop, web…
 • Bất cứ ai muốn học .Net webservice (Restful Web API)
 • Những ai yêu thích lĩnh vực lập trình Di động, Desktop, Web, AngularJS
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Xem thêm => LẬP TRÌNH ANDROID TOÀN TẬP

Học LẬP TRÌNH RESTFUL WEBSERVICE Chỉ Trong 6 Tuần

Nội dung khóa học

 Bài 1: Giới thiệu .Net WebService
00:10:51
 Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service
00:07:01
 Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
00:38:37
 Bài 4: Cài đặt và sử dụng Visual Studio
00:26:41
 Bài 5: Cách bật các tính năng yêu cầu trong Windows Feature On Or Off
00:11:09
 Bài 6: Cài đặt Web Service lên IIS Web Server
00:05:31
 Bài 7: Giới thiệu về RESTful
00:28:08
 Bài 8: Tạo Web API với HttpGet
00:31:40
 Bài 9: Tạo Web API với HttpPost
00:08:27
 Bài 10: Tạo Web API với HttpPut
00:08:53
 Bài 11: Tạo Web API với HttpDelete
00:08:17
 Bài 12: Cài đặt Webservice RESTful lên IIS Webserver
00:10:20
 Bài 13: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ Postman
00:15:47
 Bài 14: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ HttpRequester
00:12:33
 Bài 15: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Java Android
00:41:35
 Bài 16: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Java Android
00:20:37
 Bài 17: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Java Android
00:13:45
 Bài 18: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Java Android
00:14:03
 Bài 19: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Java Android
00:03:45
 Bài 20: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Java Android
00:31:45
 Bài 21: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Java Android
00:34:03
 Bài 22: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Java Android
00:19:42
 Bài 23: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Kotlin Android
00:45:15
 Bài 24: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Kotlin Android
00:30:40
 Bài 25: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Kotlin Android
00:27:27
 Bài 26: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Kotlin Android
00:24:07
 Bài 27: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Kotlin Android
00:24:45
 Bài 28: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục- trong Kotlin Android
00:28:15
 Bài 29: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Kotlin Android
00:37:11
 Bài 30: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- trong Kotlin Android
00:32:47
 Bài 31: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Kotlin Android
00:25:42
 Bài 32: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một Danh mục- trong Kotlin Android
00:20:16
 Bài 33: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Kotlin Android
00:24:40
 Bài 34: Triệu gọi Web API với HttpDelete-Xóa một Danh mục- trong Kotlin Android
00:14:57
 Bài 35: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- bằng C#
00:14:21
 Bài 36: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- bằng C#
00:11:17
 Bài 37: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục-bằng C#
00:09:14
 Bài 38: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- bằng C#
00:09:32
 Bài 39: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- bằng C#
00:07:22
 Bài 40: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục-bằng C#
00:08:42
 Bài 41: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm-bằng C#
00:23:26
 Bài 42: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- bằng C#
00:12:28
 Bài 43: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm-bằng C#
00:17:47
 Bài 44: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một Danh mục- bằng C#
00:14:08
 Bài 45: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-bằng C#
00:13:17
 Bài 46: Triệu gọi Web API với HttpDelete-Xóa một Danh mục- bằng C#
00:13:17
 Bài 47: Bài tập rèn luyện 1-Viết phần mềm phân công cuộc gọi
00:03:52
 Bài 48: Bài tập rèn luyện 2-Viết phần mềm tra cứu trạm xe Bus
00:06:52
 Bài 49: Bài tập rèn luyện 3-Viết phần mềm trưng bày sản phẩm
00:04:01
 Bài 50: Bài tập rèn luyện 4-Viết phần mềm tra cứu tỉ giá hối đoái
00:47:34
 Bài 51: Bài tập rèn luyện 5-Viết phần mềm xem Dự báo thời tiết
00:06:03
 Bài 52: Giới thiệu sơ lược AngularJS
00:19:42
 Bài 53: Triệu gọi Webservice trong AngularJS
00:26:15

Xem thêm => Học NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# Từ A-Z

Giảng viên

Giảng viên: Trần Duy Thanh

Về giảng dạy (từ năm 2009):

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

Các trường đã và đang giảng dạy:

Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học

Đại Học Kinh Tế – Luật

Về doanh nghiệp (từ năm 2005):

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn

     Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược

Công ty KIC (http://kicthermal.com/)

    Kỹ sư phần mềm (System Profiling) – tham gia nhiều dự án lớn của công ty

Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:

Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học”, mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Học lập trinh RESTFUL WEBSERVICE

Quyền lợi học viên

 • Học trực tuyến mọi lúc mọi nơi
 • Hoàn tiền nếu không hài lòng
 • Thanh toán 1 lần học mãi mãi
 • Giao miễn phí khoá học tới tận nhà

Giá gốc600,000 VNĐ

Đặc Biệt Ưu đãi còn: 360,000 VNĐ (giảm 40% Khi Đăng Ký Bên Dưới)

Nhận Ưu Đãi 40%
Share bài viết hay:

Bình Luận