Bài Hát Tiếng Anh Cho Bé Tự Học Tại Nhà Hay Nhất

Đã từ lâu, học ngoại ngữ qua các bài hát tiếng Anh cho bé là một trong những phương pháp học hiệu quả nhất mà ba mẹ cần biết. Sau đây, điểm qua top 15 bài hát tiếng Anh dành cho bé tự học tại nhà nhé.

Baby Shark

Một trong những bài hát tiếng Anh cho bé không thể không kể đến là “Baby Shark” Bài hát đình đám này có thể giúp bé vừa học những từ vựng thuộc chủ đề gia đình, vừa thỏa sức nhún nhảy theo giai điệu ngộ nghĩnh.

Lời bài hát:

Baby Shark, doo-doo, doo-doo

Baby Shark, doo-doo, doo-doo

Baby Shark, doo-doo, doo-doo

Baby Shark

Mommy Shark, doo-doo, doo-doo

Mommy Shark, doo-doo, doo-doo

Mommy Shark, doo-doo, doo-doo

Mommy Shark

Daddy Shark, doo-doo, doo-doo

Daddy Shark, doo-doo, doo-doo

Daddy Shark, doo-doo, doo-doo

Daddy Shark

Grandma Shark, doo-doo, doo-doo

Grandma Shark, doo-doo, doo-doo

Grandma Shark, doo-doo, doo-doo

Grandma Shark

Grandpa Shark, doo-doo, doo-doo

Grandpa Shark, doo-doo, doo-doo

Grandpa Shark, doo-doo, doo-doo

Grandpa Shark

Let’s go hunt, doo-doo, doo-doo

Let’s go hunt, doo-doo, doo-doo

Let’s go hunt, doo-doo, doo-doo

Let’s go hunt

Run away, doo-doo, doo-doo

Run away, doo-doo, doo-doo

Run away, doo-doo, doo-doo

Run away (ah!)

Safe at last, doo-doo, doo-doo

Safe at last, doo-doo, doo-doo

Safe at last, doo-doo, doo-doo

Safe at last (phew)

It’s the end, doo-doo, doo-doo

It’s the end, doo-doo, doo-doo

It’s the end, doo-doo, doo-doo

It’s the end

Baby Shark là bài hát tiếng anh cho trẻ em

The Wheels On The Bus

“The Wheels On The Bus” là bài hát tiếng anh hay cho bé với những từ vựng đơn giản về giao thông như: bus, wheels, horn…

Lời bài hát:

The wheels on the bus go round and round,

round and round,

round and round.

The wheels on the bus go round and round,

all through the town.

The wipers on the bus go swish, swish, swish;

Swish, swish, swish;

Swish, swish, swish.

The wipers on the bus go Swish, swish, swish,

all through the town.

The horn on the bus goes beep, beep, beep;

Beep, beep, beep;

Beep, beep, beep.

The horn on the bus goes beep, beep, beep,

all through the town…

The money on the bus goes, clink, clink, clink;

Clink, clink, clink;

Clink, clink, clink.

The money on the bus goes, clink, clink, clink,

all through the town.

The Driver on the bus says “Move on back,

move on back, move on back;”

The Driver on the bus says “Move on back,”

all through the town.

The baby on the bus says “Wah, wah, wah;

Wah, wah, wah;

Wah, wah, wah”.

The baby on the bus says “Wah, wah, wah,”

all through the town.

The mommy on the bus says “Shush, shush, shush;

Shush, shush, shush;

Shush, shush, shush.”

The mommy on the bus says “Shush, shush, shush,”

all through the town.

The wheels on the bus là bài hát tiếng anh hay nhất cho bé

What’s Your Name

“What’s your name?” có thể nói là câu chào hỏi đơn giản nhất mà ba mẹ có thể chỉ cho bé. Thông qua lời bài hát tiếng anh cho bé “What’s your name?”, bé sẽ được học những câu chào hỏi bằng tiếng Anh vô cùng đơn giản và cách áp dụng trong giao tiếp hàng ngày.

Lời bài hát:

Hello, hello what’s your name?

What’s your name? What’s your name?

Hello, hello what’s your name?

My name is Peter

Hello, hello what’s your name?

What’s your name? What’s your name?

Hello, hello what’s your name?

My name is Sally

Hello, hello what’s your name?

What’s your name? What’s your name?

Hello, hello what’s your name?

My name is Pirate Bob

Hello, hello what’s your name?

What’s your name? What’s your name?

Hello, hello what’s your name?

My name is Marty Moose

What’s your name?

Cùng bé học nói với bài hát “What’s your name?”

Old MacDonald Had A Farm

Đây là bài hát tiếng anh trẻ em vui nhộn, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Với lời bài hát vô cùng hài hước và giai điệu vui vẻ, “Old MacDonald had A Farm” sẽ là một trong những bài hát tiếng Anh cho bé vô cùng hữu ích.

Lời bài hát:

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a pig. E-I-E-I-O.

With an oink oink here.

And an oink oink there.

Here an oink.

There is an oink.

Everywhere an oink oink.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a duck. E-I-E-I-O.

With a quack quack here.

And a quack quack there.

And an oink oink here.

And an oink oink there.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a horse. E-I-E-I-O.

With a neigh neigh here.

And a neigh neigh there.

And a quack quack here.

And a quack quack there.

And an oink oink here.

And an oink oink there.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a sheep. E-I-E-I-O.

With a baaa baaa here.

And a baaa baaa there.

And a neigh neigh here.

And a neigh neigh there.

And a quack quack here.

And a quack quack there.

And an oink oink here.

And an oink oink there.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a cow. E-I-E-I-O.

With a moo moo here.

And a moo moo there.

And a baaa baaa here.

And a baaa baaa there.

And a neigh neigh here.

And a neigh neigh there.

And a quack quack here.

And a quack quack there.

And an oink oink here.

And an oink oink there.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a turkey. E-I-E-I-O.

With a gobble-gobble here,

And a gobble-gobble there,

And a moo moo here.

And a moo moo there.

And a baaa baaa here.

And a baaa baaa there.

And a neigh neigh here.

And a neigh neigh there.

And a quack quack here.

And a quack quack there.

And an oink oink here.

And an oink oink there.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

E-I-E-I-O.

Bài hát “Old MacDonald Had A Farm”

If You’re Happy

“If You’re happy” là bài hát tiếng Anh cho bé lớp 3 tiếng Anh hay với phần lời được lặp đi lặp lại nhiều lần, giúp bé tăng khả năng ghi nhớ và bắt chước giọng phát âm theo người bản xứ. Ba mẹ hãy lưu ngay bài hát này nhé.

Lời bài hát:

If you’re happy happy happy, clap your hands.

If you’re happy happy happy, clap your hands.

If you’re happy happy happy, clap your hands, clap your hands.

If you’re happy happy happy, clap your hands.

If you’re angry angry angry, stomp your feet.

If you’re angry angry angry, stomp your feet.

If you’re angry angry angry, stomp your feet, stomp your feet.

If you’re angry angry angry, stomp your feet.

If you’re scared scared scared, say, “Oh no!”

If you’re scared scared scared, say, “Oh no!”

If you’re scared scared scared, say, “Oh no!” Say, “Oh no!”

If you’re scared scared scared, say, “Oh no!”

If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap.

If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap.

If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap, take a nap.

If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap.

If you’re happy happy happy, clap your hands.

If you’re happy happy happy, clap your hands.

If you’re happy happy happy, clap your hands, clap your hands.

If you’re happy happy happy, clap your hands.

“If You Are Happy” là một trong những bài hát tiếng anh cho bé 3 tuổi

Phonics Song With Two Words – A For Apple

Bài hát tiếng Anh cho bé mầm non này sẽ giúp các bé luyện phát âm và ghi nhớ bảng chữ cái trong tiếng Anh. Ngoài ra, mỗi chữ cái sẽ tương ứng với một từ vựng bắt đầu bằng chữ cái đó, giúp bé bỏ túi được nhiều từ vựng hay và bổ ích.

Lời bài hát:

A is for Apple a a Apple

A is for Ant a a Ant

B is for Book b b Book

B is for Bed b b Bed

C is for Cat c c Cat

C is for Cake c c Cake

D is for Dog d d Dog

D is for Duck d d Duck

E is for Egg e e Egg

E is for Elephant e e Elephant

F is for Frog f f Frog

F is for Flower f f Flower

G is for Goat g g Goat

G is for Grass g g Grass

H is for House h h House

H is for Hand h h Hand

I is for ill i i ill

I is for Insect i i Insect

J is for Jam j j Jam

J is for Juice j j Juice

K is for Key k k Key

K is for King k k King

L is for Leaf l l Leaf

L is for Lunch l l Lunch

M is for Monkey m m Monkey

M is for Mouse m m Mouse

N is for Nose n n Nose

N is for Nest n n Nest

O is for Orange o o Orange

O is for Otter o o Otter

P is for Pencil p p Pencil

P is for Piano p p Piano

Q is for Queen q q Queen

Q is for Quail q q Quail

R is for Rat r r Rat

R is for Rabbit r r Rabbit

S is for Sun s s Sun

S is for Snail s s Snail

T is for Tree t t Tree

T is for Train t t Train

U is for Umbrella u u Umbrella

U is for Up u u Up

V is for Violin v v Violin

V is for Vet v v Vet

W is for Whale w w Whale

W is for World w w World

X is for Box x x Box

X is for Fox x x Fox

Y is for Yacht y y Yacht

Y is for Yawn y y Yawn

Z is for Zebra z z Zebra

Z is for Zip z z Zip

Bài hát “Phonics Song with Two Words + ABC Song”

Hello Hello! Can You Clap Your Hands?

Bài hát tiếng anh dành cho bé này sẽ là chìa khóa giúp bé chinh phục vốn từ vựng liên quan đến các bộ phận cơ thể như: hand, feet, toes…

Lời bài hát:

Hello, hello.

Can you clap your hands?

Hello, hello.

Can you clap your hands?

Can you stretch up high?

Can you touch your toes?

Can you turn around?

Can you say, “Hello?”

Hello, hello.

Can you stamp your feet?

Hello, hello.

Can you stamp your feet?

Can you stretch up high?

Can you touch your toes?

Can you turn around?

Can you say, “Hello?”

Hello, hello.

Can you clap your hands?

Hello, hello.

Can you stamp your feet?

Bài hát “Hello Hello! Can you clap your hands?”

The Shape Song

Liên quan đến các hình dạng phổ biến trong cuộc sống bằng tiếng Anh, “The Shape Song” sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho bé. Một số từ vựng mà bé có thể học trong bài hát này như: circle, diamond, square, heart…

Lời bài hát:

A circle. A circle.

Can you make a circle?

A circle. A circle.

Can you make a circle?

A circle. A circle.

Can you find a circle?

A circle. A circle.

Can you find a circle?

Can you find a circle?

Ready…GO!

I know…let’s make a diamond.

Can you make a diamond?

Here we go…

A diamond. A diamond.

Can you make a diamond?

A diamond. A diamond.

Can you make a diamond?

A diamond. A diamond.

Can you find a diamond?

A diamond. A diamond.

Can you find a diamond?

Can you find a diamond?

Ready…GO!

Hmm…what’s next?

How about a square?

A square. A square.

Can you make a square?

A square. A square.

Can you make a square?

A square. A square.

Can you find a square?

A square. A square.

Can you find a square?

Can you find a square?

Ready…GO!

Alright.

Time for one more.

Let’s try a heart.

A heart. A heart.

Can you make a heart?

A heart. A heart.

Can you make a heart?

A heart. A heart.

Can you find a heart?

A heart. A heart.

Can you find a heart?

Can you find a heart?

Ready…GO!

A circle, a diamond, a square, and a heart.

A circle, a diamond, a square, and a heart.

A circle, a diamond, a square, and a heart

Nghe bài hát tiếng anh cho bé – “The Shape song”

How many Fingers?

Đây là bài hát tiếng Anh đơn giản cho bé sẽ giúp luyện kỹ năng phát âm và đọc số thứ tự bằng tiếng Anh. Ba mẹ nên lưu ngay bài hát này để cho bé học đếm ngay nhé.

Lời bài hát:

How many fingers on one hand?

How many fingers on one hand?

How many fingers on one hand?

Let’s all count together.

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

How many fingers on two hands?

How many fingers on two hands?

How many fingers on two hands?

Let’s all count together.

1, 2, 3, 4, 5

6, 7, 8, 9, 10

1, 2, 3, 4, 5

6, 7, 8, 9, 10

Clap clap clap your hands.

X X X X X

Clap clap clap your hands.

X X X X X

Clap clap clap your hands.

X X X X X

Clap your hands with me.

X X X X X

Let’s count our toes.

How many toes on one foot?

How many toes on one foot?

How many toes on one foot?

Let’s all count together.

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

How many toes on two feet?

How many toes on two feet?

How many toes on two feet?

Let’s all count together.

1, 2, 3, 4, 5

6, 7, 8, 9, 10

1, 2, 3, 4, 5

6, 7, 8, 9, 10

Stomp stomp stomp your feet.

X X X X X

Stomp stomp stomp your feet.

X X X X X

Stomp stomp stomp your feet.

X X X X X

Stomp your feet with me.

X X X X X

1, 2, 3, 4, 5

6, 7, 8, 9, 10

Cùng nghe bài hát tiếng Anh cho bé “How many fingers?”

What Color is it?

Nếu ba mẹ và bé muốn học thêm từ vựng về màu sắc thì “What Color is it?” sẽ là bài hát tiếng Anh vui nhộn cho bé không thể bỏ qua. Ngoài ra, bé sẽ được học thêm các từ vựng về trái cây như: apple, banana, pumpkin…

Lời bài hát:

Colors, colors, that I see

Colors, colors are beautiful to me

Colors, colors all around the world

Colors, colors, for every boy and girl

This is an apple, it looks like this

This is an apple, what color is it? It’s red

This is a banana, it looks like this

This is a banana, what color is it? It’s yellow

This is a pumpkin, it looks like this

This is a pumpkin, what color is it? It’s orange

This is grass, it looks like this

This is grass, what color is it? It’s green

This is a tire, it looks like this

This is a tire, what color is it? It’s black

This is paper, it looks like this

This is paper, what color is it? It’s white

This is a flamingo, it looks like this

This is a flamingo, what color is it? It’s pink

This is the sky, it looks like this

This is the sky, what color is it? It’s blue

This is a bear, it looks like this

This is a bear, what color is it? It’s brown

This is a flower, it looks like this

This is a flower, what color is it? It’s purple

Colors, colors, that I see

Colors, colors are beautiful to me

Colors, colors all around the world

Colors, colors, for every boy and girl

Now you say the color, all by yourself

This is an apple, it looks like this

This is an apple, what color is it?

This is a banana, it looks like this

This is a banana, what color is it?

This is a pumpkin, it looks like this

This is a pumpkin, what color is it?

This is grass, it looks like this

This is grass, what color is it?

This is a tire, it looks like this

This is a tire, what color is it?

This is paper, it looks like this

This is paper, what color is it?

This is a flamingo, it looks like this

This is a flamingo, what color is it?

This is the sky, it looks like this

This is the sky, what color is it?

This is a bear, it looks like this

This is a bear, what color is it?

This is a flower, it looks like this

This is a flower, what color is it?

Colors, colors, that I see

Colors, colors are beautiful to me

Colors, colors all around the world

Colors, colors, for every boy and girl

Bài hát “What color is it?”

My Favorite Food and Drink

Với bài hát này, bé sẽ được hòa mình vào câu chuyện về món ăn yêu thích, đồ uống yêu thích của các bạn nhỏ. Tuy lời bài hát ngắn gọn nhưng bé sẽ dễ học và tiếp thu những kiến thức về các món ăn quen thuộc như: “Beef”, “milk”… Một bài hát thú vị giúp nâng cao phản xạ của trẻ mà ba mẹ không nên bỏ qua.

Lời bài hát:

What’s your favorite food? What’s your favorite food?

Hey ho, hey ho, my favorite food is beef.

What’s your favorite drink? What’s your favorite drink?

Hey ho, hey ho, my favorite drink is milk.

Beef and milk, beef and milk.

Hey ho, hey ho, they’re my favorite food and drink.

Bài hát “My favorite food and drink”

Jingle Bells

Đây là bài hát quen thuộc trong mỗi dịp Giáng sinh mà ba mẹ không nên bỏ qua. Lời bài hát dễ nhớ, dễ thuộc kèm với giai điệu ngọt ngào sẽ là người bạn giúp bé học tiếng Anh tốt hơn.

Lời bài hát:

Dashing through the snow

In a one-horse open sleigh

O’er the fields we go

Laughing all the way

Bells on bobtails ring

Making spirits bright

What fun it is to ride and sing

A sleighing song tonight, oh!

Jingle bells, jingle bells Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one-horse open sleigh, hey!

Jingle bells, jingle bells Jingle all the way

Oh what fun it is to ride In a one-horse open sleigh

Now the ground is white

Go it while you’re young

Take the girls tonight

Sing this sleighing song

Get a bobtailed bay

Two forty for his speed

And hitch him to an open sleigh

And you will take the lead

Oh, jingle bells, jingle bells Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh, hey!

Jingle bells, jingle bells Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one-horse open sleigh

Oh, what fun it is to ride In one horse open sleigh!

Bài hát “Jingle Bells”

Twinkle Twinkle Little Star

Đây là bài hát thân thuộc với mỗi trẻ em trước khi đi ngủ. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng và ngọt ngào giúp bé dễ đi vào giấc ngủ ngon. Ngoài ra, lời bài hát chứa đựng các từ vựng về ngôi sao, bầu trời gần gũi với bé mà ba mẹ nên cho bé nghe trước khi đi ngủ nhé.

Lời bài hát:

Twinkle, twinkle, little star,

How I wonder what you are.

Up above the world so high,

Like a diamond in the sky.

When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night.

Then the traveler in the dark,
Thanks you for your tiny spark,
He could not see which way to go,
If you did not twinkle so.

In the dark blue sky you keep,
And often through my curtains peep,
For you never shut your eye,
‘Till the sun is in the sky.

As your bright and tiny spark,
Lights the traveler in the dark.
Though I know not what you are,
Twinkle, twinkle, little star.

Twinkle, twinkle, little star.
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

Twinkle, twinkle, little star.
How I wonder what you are.
How I wonder what you are.

Bài hát “Twinkle Twinkle Little Star”

Head Shoulder knees & Toes

Một tác phẩm âm nhạc không thể thiếu trong danh sách các bài hát tiếng Anh cho trẻ mầm non nghe tại nhà là “Head Shoulder Knees & Toes”. Qua bài hát này, trẻ sẽ được tiếp cận các từ vựng liên quan đến chủ đề bộ phận cơ thể vô cùng bổ ích. Ngoài ra, các con sẽ được lắng nghe giai điệu vui nhộn và hào hứng của các nhân vật trong bài hát.

Lời bài hát:

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
And eyes and ears and mouth and nose.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
And eyes and ears and mouth and nose.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
And eyes and ears and mouth and nose.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
And eyes and ears and mouth and nose.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Bài hát “Head, Shoulder, Knees & Toes”

Put On Your Shoes

Trong bài hát “Put On Your Shoes”, bé sẽ được học các động từ và danh từ liên quan đến trang phục như: shoes, scarf, jacket, hat… Ba mẹ lưu ngay bài hát này cho bé nghe mỗi ngày nhé.

Lời bài hát:

Put on your shoes, your shoes, your shoes.

Put on your shoes, your shoes, your shoes.

Put on your shoes.

Let’s go outside.

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your jacket, your jacket, your jacket.

Put on your jacket, your jacket, your jacket.

Put on your jacket.

Let’s go outside.

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your scarf, your scarf, your scarf.

Put on your scarf, your scarf, your scarf.

Put on your scarf.

Let’s go outside.

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your hat, your hat, your hat.

Put on your hat, your hat, your hat.

Put on your hat.

Let’s go outside.

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your shoes.

Your jacket.

Your scarf.

And your hat.

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Bài hát “Put On Your Shoes”

Trên đây là top 15 bài hát tiếng Anh cho bé hay nhất mà ba mẹ có thể tham khảo cho bé nghe tại nhà nhằm trau dồi thêm vốn ngoại ngữ. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ba mẹ và bé lựa chọn những bài hát phù hợp và chinh phục thành công con đường học tiếng Anh sắp tới nhé.

Website | + posts